l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Začalo další stavební řízení

27. 1. 2023
Od prosince 2022 končí dálnice D35 za obcí Ostrov. Následovat bude úsek “D35 Ostrov-Vysoké Mýto” délky 7,0 km, z něhož cca 0,6 km tvoří tunel Homole. Ministerstvo dopravy ČR oznámilo 26. 1. 2023 zahájení stavebního řízení, které se týká 32 hlavních stavebních objektů (např. hlavní trasa D35, služební sjezdy k portálům tunelu, sjezdy k DUN, trojice mostů na D35, zárubní zdi u portálu tunelu, kanalizace dálnice, pětice dešťových usazovacích nádrží, ptačí zábrany či protihluková stěna vpravo v km 33,1 – 33,9). ŘSD podalo žádost o vydání stavebního povolení na konci listopadu 2022. Veřejné projednání SŘ se uskuteční 1. 3. 2023. Součástí úseku je rovněž provizorní napojení na stávající silnici I/17 před tunelem, které umožní odvedení dopravy z obce Stradouň po dobu stavby tunelu. Stavba má od podzimu 2020 pravomocné územní rozhodnutí. Trasa vede od západu mezi obcemi Radhošť a Stradouň, poté obloukem obchází obec Vraclav ze severovýchodu a následně se přimyká k nynější silnici I/35. Na svém konci bude úsek napojen na dálniční obchvat Vysokého Mýta, jenž má pravomocné stavební povolení a začne se stavět dříve. Současně na úseku Ostrov-Vysoké Mýto probíhá výběrové řízení na zhotovitele zmíněného tunelu Homole. Na zbytek trasy plánuje ŘSD zahájit výběrové řízení do konce 1. pololetí 2023. Aktuálně ŘSD předává staveniště pro realizaci přeložky plynovodu.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111