l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Začaly výkupy pro dokončení obchvatu Olomouce

24. 9. 2021
Příprava zbývajícího úseku dálničního obchvatu Olomouce zaznamenala významný posun. ŘSD zahájilo výkupy potřebných pozemků na trase D35 mezi Slavonínem a Křelovem. První sada návrhů kupních smluv byla rozeslána a ŘSD se už vrátily jednotky podepsaných smluv v hodnotách milionů Kč.

ŘSD ČR tak vlastní první parcely potřebné pro dokončení velmi očekávaného dálničního úseku. Během majetkoprávní přípravy bude nutné vyřídit 450 smluv, které zahrnují nejen výkupy pozemků, ale také uložení věcných břemen, nájemní smlouvy apod. Na konci příštího roku předpokládáme požádání o vydání stavebního povolení a začneme připravovat podrobnou technickou dokumentaci pro zadání stavby. Její součástí bude i rozpočet stavby, který stanoví soutěžní cenu aktuálně odhadovanou na jednu miliardu Kč. V roce 2023 je naplánována veřejná soutěž na zhotovitele stavby, reálný předpoklad zahájení hlavních stavebních prací je začátek roku 2024.

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111