l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Zájem o stavbu mostu projevilo osm firem

10. 11. 2021
Nový železniční most na hlavním koridoru nedaleko Svitav chce stavět osm uchazečů. Právě tolik jich předložilo nabídku ve výběrovém řízení. ŘSD odhadlo výši zakázky na 137 mil. Kč (bez DPH), ovšem je jisté, že výsledná cena bude vyšší. Výše nabídek se pohybovala v rozmezí od 155 do 204 mil. Most vyroste na koridorové trati Brno – Česká Třebová poblíž Českého Lačnova u Svitav. Vznikne v místě nad budoucí trasou dálnice D35. Úsek mezi Janovem a Opatovcem plánuje ŘSD začít stavět příští rok. Most pak na jeho počátku. Stavba má již pravomocné stavební povolení. Důvodem vybudování železničního mostu v předstihu před hlavní trasou dálnice jsou plánované výluky Českých drah. Před stavbou mostu vznikne jednokolejná provizorní přeložka železniční trati, aby mohla být splněna podmínka zachování provozu na železniční trati po dobu výstavby mostu alespoň po jedné koleji. 

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111