l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Změna územního rozhodnutí je platná

25. 10. 2021
ŘSD může nadále pokračovat v přípravě stavby dálnice D35 v úseku Úlibice–Hořice v Královéhradeckém kraji. Ministerstvo dopravy přezkoumalo odvoláním napadenou změnu územního rozhodnutí (ÚR) vydanou KÚ Královéhradeckého kraje koncem května tohoto roku. Po nynějším rozhodnutí MD územní rozhodnutí na 16,3 km dlouhou stavbu „zůstává v platnosti včetně podmínek, nevyplývá-li z povahy věci nebo z tohoto rozhodnutí něco jiného." Novinkou je ale to, že je ÚR doplněno o nové stavební objekty (např. přístupové komunikace na pozemky, úpravy mostních objektů na základě výsledků podrobného geotechnického průzkumu, úpravy protihlukových stěn či posun retenční nádrže u Bukovky v km 8,2).

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111