l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Dorazily nabídky na průzkum

14. 10. 2022
Ještě do konce letošního roku plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájit archeologické práce na 6 km dlouhém úseku D35 mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem. Do soutěže na zpracování záchranného archeologického výzkumu (ZAV) se přihlásila…

U přivaděče vznikly přeložky

12. 10. 2022
Na stavbě přeložky silnice I/36 Časy - Holice, která bude sloužit jako přivaděč na blízkou dálnici D35 (na MÚK Časy), byla dokončena stavba provizorní komunikace. Po ní je nyní vedena doprava od obce Časy a dálnice D35 ve směru na Holice.…

Den otevřených dveří v úseku mezi Časy a Ostrovem

20. 9. 2022
Jedinečnou možnost prohlídky dokončovaného úseku dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem budou mít tuto sobotu všichni zájemci v rámci Dne otevřených dveří. Akce se uskuteční v sobotu 24. 9. 2022 od 10 do 17 hodin na úseku délky 6 km. Návštěvníci…

Začal proces územního řízení

19. 9. 2022
Poslední úsek D35 se přiblížil zisku územního rozhodnutí, které zajistí definitivní ukotvení trasy v území. Krajský úřad Olomouckého kraje zahájil 16. 9. 2022 územní řízení. ŘSD přitom podalo žádost o vydání územního rozhodnutí již v…

Hledá se stavitel sociálního zázemí

6. 9. 2022
ŘSD vypisujeme podruhé veřejnou zakázku na zhotovení sanitární zóny v rámci nové odpočívky Skrbeň (dálnice D35, km 250, směr Olomouc). Vítězná firma zajistí sociální zázemí prostřednictvím stavby tzv. korporátních toalet doplněných…

Trasu prozkoumají pyrotechnici

2. 9. 2022
K probíhajícímu stavebnímu řízení a zpracování zadávací dokumentace se u stavby "D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa" přidal další krok v přípravě. ŘSD aktuálně vypsalo veřejnou zakázku na realizaci pyrotechnického průzkumu, který bude…

Kraj zahájil řízení

1. 9. 2022
Celkem pět stavebních objektů na budoucí D35 zahrnuje rozsah stavebního řízení, které zahájil Pardubický kraj. Řízení se týká vedlejších objektů na úseku Džbánov-Litomyšl. Dotčené objekty tvoří dvojice přeložek stávající I/35 v délce 174 m…

Chystá se průzkum dalšího úseku

22. 8. 2022
Na třech úsecích D35 bude zároveň probíhat záchranný archeologický průzkum. Zatímco práce na části mezi Janovem a Opatovcem již běží, tak na části mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem budou skrývky zahájeny letos na podzim. K tomu by se mohl…

Mosty prošly zátěžovou zkouškou

18. 8. 2022
Na dokončovaném úseku D35 mezi Časy a Ostrovem probíhaly ve dvou dnech zátěžové zkoušky mostů. Postaralo se o ně šest naložených nákladních aut, které dvojici mostů na MÚK Časy zatížila celkovou hmotností 192 tun. Následně pracovníci…

Chystá se další průzkum

9. 8. 2022
ŘSD začalo v minulých dnech hledat zpracovatele, který bude mít na starost provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum. Konkrétně jde o úsek mezi Džbánovem a Litomyšlí, který chce ŘSD začít stavět v roce 2024. Na trase 7,6…

Úsek získal povolení

2. 8. 2022
Koncem minulého týdne vydalo Ministerstvo dopravy ČR stavební povolení pro další úsek dálnice D35. Jde 6,0 km dlouhý úsek Vysoké Mýto – Džbánov, který vytvoří dálniční obchvat Vysokého Mýta. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Stavební…

Odpočívka získává jasné obrysy

27. 7. 2022
Stavba pravé odpočívky Skrbeň na dálnici D35 u Olomouce pokračuje vybouráváním silničních obrubníků před přípravou pro pokládku nových kusů. Mezitím neustávají zemní práce, napojování kanalizace a hlavně drcení a třídění kameniva z odkopů…

Hledá se zpracovatel výzkumu

19. 7. 2022
V trase budoucí dálnice D35 kolem Vysokého Mýta by ještě letos mohl začít záchranný archeologický výzkum (ZAV). ŘSD nyní zahájilo výběrové řízení na zpracovatele ZAV, který má trvat deset měsíců. Předpokládaná cena zakázky činí 148,38 mil.…

Skončila soutěž na průzkum

16. 6. 2022
Pokrok v přípravě nastal u stavby D35 mezi Hořicemi a Sadovou v Královéhradeckém kraji. ŘSD uzavřelo smlouvu na provedení záchranného archeologického průzkumu v trase budoucí dálnice. Průzkum bude mít na starost firma Eurovia, která…

Začala stavba přivaděče

14. 6. 2022
Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo v pondělí 13. 6. 2022 výstavbu přeložky silnice I/36 v úseku Časy – Holice. Nová 3,4 km dlouhá komunikace bude plnit nejen funkci silnice I. třídy, ale také dálničního přivaděče z nového…

Další objekty mají povolení

10. 6. 2022
Příprava úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku pokračuje bez potíží dále. ŘSD nově získalo od Odboru dopravy Městského úřadu ve Svitavách stavební povolení na trojici přeložek silnic třetí třídy, jeden nadjezd nad D35, přeložku…

Přestavba odpočívky omezí provoz

13. 5. 2022
Plocha bez vyznačených parkovacích stání, žádné sociální zázemí, pár odpadkových košů. Nevzhlednou podobu měla až dosud pravá odpočívka Skrbeň na dálničním úseku D35 z Mohelnice do Olomouce. Odpočívka nyní projde nezbytnou modernizací a…

Obě části mostu jsou otočené

11. 5. 2022
Unikátní technologií probíhalo otočení dvou nosných částí dálničního mostu v Uhersku na Pardubicku. Most povede poblíž železniční stanice přes šestici kolejí hlavního železničního koridoru. Obě poloviny mostu vznikaly mimo kolejiště. První…

Další část objektů má povolení

2. 5. 2022
Celkem osm stavebních objektů na plánovaném úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem získalo stavební povolení. Pardubický kraj vydal SP koncem dubna a týká se dvou přeložek silnice I/35, úpravy silnice I/43, tří nadjezdů nad D35, stavby…

Povolení je již pravomocné

26. 4. 2022
Stavební povolení na hlavní trasu stavby “D35 Janov - Opatovec” nabylo právní moci. Na 11,7 km dlouhý úsek D35 ještě probíhá majetkoprávní příprava a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokladem zahájení ve 3.…

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111