l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Začala soutěž na stavbu přivaděče

25. 11. 2021
Ve zcela nové stopě povede silnice I/36 od Holic směrem na novou dálnici D35. ŘSD zahájilo otevřené výběrové řízení na zhotovitele 3,4 km dlouhé stavby, jejíž cena se odhaduje na 232,6 mil. Kč (bez DPH). Jako základní termín pro podání…

Zájem o stavbu mostu projevilo osm firem

10. 11. 2021
Nový železniční most na hlavním koridoru nedaleko Svitav chce stavět osm uchazečů. Právě tolik jich předložilo nabídku ve výběrovém řízení. ŘSD odhadlo výši zakázky na 137 mil. Kč (bez DPH), ovšem je jisté, že výsledná cena bude vyšší.…

Okružní křižovatka je v provozu

5. 11. 2021
Za tři měsíce zcela změnila podobu průsečná křižovatka silnic I/35, I/17 a III/3152. Její přestavba byla potřebná nejen kvůli zvýšení bezpečnosti provozu, ale rovněž s ohledem na zprovoznění dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov. Po jeho…

Změna územního rozhodnutí je platná

25. 10. 2021
ŘSD může nadále pokračovat v přípravě stavby dálnice D35 v úseku Úlibice–Hořice v Královéhradeckém kraji. Ministerstvo dopravy přezkoumalo odvoláním napadenou změnu územního rozhodnutí (ÚR) vydanou KÚ Královéhradeckého kraje koncem května…

Úsek u Hořic získal povolení

19. 10. 2021
Důležitý mezník nastal v případě přípravy stavby 10,45 km dlouhého úseku D35 mezi Hořicemi a Sadovou v Královéhradeckém kraji. Stavební úřad Ministerstva dopravy ČR (jako speciální SÚ ve věci dálnic) vydal stavební povolení. Podle…

U přivaděče vzniknou nové protihlukové stěny

13. 10. 2021
Tří stavebních objektů se týká změna územního rozhodnutí pro stavbu I/35 Staré Město, připojení na D35. Řízení o změně zahájilo 7. 10. 2021 Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti Pardubického kraje. Ve dvou případech se…

U Opatovce začne archeologický průzkum

11. 10. 2021
Na úseku D35 Janov - Opatovec bude v brzké době zahájen záchranný archeologický výzkum (ZAV). Práce na trase téměř 12 km dlouhého úseku dálnice ve své terénní částí zahrnují čištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev…

Stavba značení přináší zúžení D35

6. 10. 2021
V termínu od 6. října do 5. listopadu 2021 probíhá částečná uzavírka na konci D35 u Opatovic. Důvodem částečné uzavírky dálnice D35 je výstavba základů portálů, osazení velkoplošných dopravních značek v úseku mezi MÚK Sedlice (EXIT 126) a…

Otevřel se nový nadjezd

5. 10. 2021
Konec cest po objízdných trasách spojený s rychlejším cestováním přineslo zprovoznění nadjezdu na silnici III. třídy mezi Uherskem a Čeradicemi. Kvůli stavbě přemostění dálnice D35 na druhém úseku mezi Časy a Ostrovem byla uzavřena silnice…

Začaly výkupy pro dokončení obchvatu Olomouce

24. 9. 2021
Příprava zbývajícího úseku dálničního obchvatu Olomouce zaznamenala významný posun. ŘSD zahájilo výkupy potřebných pozemků na trase D35 mezi Slavonínem a Křelovem. První sada návrhů kupních smluv byla rozeslána a ŘSD se už vrátily jednotky…

Byl vybrán zhotovitel dokumentace

15. 9. 2021
Nejdelší plánovaný úsek D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí pokročil do další fáze své přípravy. ŘSD úspěšně ukončilo výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení (DSP). K podpisu smlouvy s vítězným uchazečem došlo na…

Na prvním úseku bude veřejná prohlídka

7. 9. 2021
Zhruba tři měsíce zbývají do zprovoznění prvního úseku dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. Při této příležitosti pořádá ŘSD v sobotu 11. 9. den otevřených dveří, během něhož budou mít zájemci neopakovatelnou šanci jako jedni z…

Chystají se výkupy pozemků pro úsek D35 u Olomouce

25. 8. 2021
Nejen na úsecích v Pardubickém kraji jsou či v brzké době budou realizovány výkupy pozemků pro další úseky D35. Návrhy smluv se letos dostanou také k majitelům, kteří vlastní pozemky potřebné pro stavbu úseku dálnice mezi Slavonínem a…

Otevřel se další nadjezd

18. 8. 2021
S několikadenním zpožděním byl v pondělí 16. 8. 2021 v podvečerních hodinách uveden do provozu další z nadjezdů na trase úseku z Opatovic nad Labem do Časů. Nový mostní objekt se nachází na výjezdu z obce Dolní Ředice směrem na Choteč.…

Začal tendr na stavbu železničního mostu

17. 8. 2021
Na plánovaném úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem musí být kvůli stavbě dálnice vybudován rovněž nový most na hlavním železničním koridoru. Jde o výstavbu železničního mostu SO 08-230 na trati Brno - Česká Třebová v žkm 233,0. V rámci…

Stavba značení přinese omezení

16. 8. 2021
Do jednoho jízdního pruhu v každém směru je svedena doprava před mimoúrovňovou křižovatkou v Opatovicích nad Labem. Důvodem je výstavba základů portálových značek. Akce souvisí s blížícím se zprovozněním navazujícího úseku D35 mezi…

Začal sloužit nový nadjezd

3. 8. 2021
Další přemostění hlavní trasy D35 začalo s počátkem srpna sloužit řidičům. Zprovozněný je nadjezd na silnici III/29823 spojující Borek s Bukovinou nad Labem. Kvůli stavbě mostu museli řidiči několik měsíců jezdit po objízdné trase přes…

Začala soutěž na archeologický výzkum v trase D35

19. 7. 2021
Kromě výstavby prvních dvou úseků D35 nadále intenzivně pokračuje příprava dalších částí dálnice od Ostrova do Mohelnice. Nejblíže realizaci je úsek mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku. ŘSD aktuálně zahájilo soutěž na zpracování…

Stradouň ochrání od D35 stěna

15. 7. 2021
Bezmála 800 metrů bude dlouhá protihluková stěna, která vznikne během stavby úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Pardubický kraj vydal změnu územního rozhodnutí, která do projektu doplňuje tuto protihlukovou ochranu. Stěna bude…

Otevřely se první nadjezdy

2. 7. 2021
Necelý půlrok před zprovozněním prvního úseku D35 z Opatovic do Časů se řidičům otevřely první nadjezdy na trase. Po novém mostě se od 30. 6. jezdí u obce Časy, kde vznikl nový most na silnici I/36. Do doby dostavby přivaděče od Sezemic…

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111