l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Trasa je zakreslena v mapách

15. 6. 2021
Zcela jasně patrný je již rozsah potřebných výkupů pro stavbu dálnice D35 u Olomouce. V katastrálních mapách byla znázorněna celá délka stavby  nazvané "D35 Křelov–Slavonín 2. etapa". Dostavba 3166 m dlouhého úseku dálnice zajistí…

Jsou vykoupeny další pozemky

9. 6. 2021
Už v příštím roce plánuje ŘSD zahájit stavbu první úseku D35 mezi Hradcem Králové a Jičínem. Na třech úsecích proto pokračují výkupy pozemků a další kroky vedoucí k vydání stavebních povolení. Jako první se má stavět úsek mezi Hořicemi a…

Chystá se průzkum pod přivaděčem k D35

19. 5. 2021
V horizontu nejbližších týdnů se dá očekávat pohyb stavební techniky na 3440 m dlouhé stavbě přeložky silnice I/36 mezi Holicemi a Časy. Začne zde záchranný archeologický průzkum. Průzkum provede firma Eurovia ve spolupráci s Východočeským…

V Hořicích vznikne oddělení dálniční policie

18. 5. 2021
Na počátek září je plánované otevření dálničního oddělení Policie ČR, která najde zázemí v Hořicích na Jičínsku. Hlídky budou dohlížet na provoz na budoucí dálnici D35 mezi Jičínem a Hradcem Králové. Než se tak stane budou policisté hlídat…

Platnost územního rozhodnutí se musí prodloužit

12. 5. 2021
Úředníci Pardubického kraje zahájili řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro stavbu "I/35 Staré Město, připojení na D35". Územní rozhodnutí na tuto stavbu vydal městský úřad v Moravské Třebové koncem dubna 2019. ÚR poté…

U Stradouně vznikne protihluková stěna

7. 5. 2021
Ke změně územního rozhodnutí dochází v případě úseku D35 Ostrov – Vysoké Mýto v souvislosti s úpravou projektu. Do něho byla doplněna nová protihluková stěna. Novostavba PHS je vyvolána výsledky Akustické studie, vypracovanou pro…

Chystá se stavba přemostění koridoru

12. 4. 2021
Ke křížení dvou dopravních tepen dojde v případě budování D35 u Uherska, kde trasa dálnice musí překonat hlavní železniční koridor Praha-Česká Třebová. Jedná se o nejsložitější stavební objekt úseku mezi Časy a Ostrovem. V minulých…

Finišuje stavba nejdelšího mostu

9. 4. 2021
Prosinec je stále platný aktuální termín pro zprovoznění prvního úseku D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. A právě hned za Opatovicemi se nachází nejsložitější stavba z celé 12,6 km dlouhé trasy. Estakáda přes Labe a jeho záplavové…

Odpočívka získala povolení

24. 3. 2021
Paralelně s přípravou úseku dálnice D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi v Královéhradeckém kraji pokračuje také příprava na stavbu velké oboustranné odpočívky. Ta vznikne podle plánů na rozhraní katastrů obcí Holovousy v Podkrkonoší a Bílsko u…

V projektu dojde na úpravu stěn a mostů

19. 3. 2021
U stavby úseku D35 Janov-Opatovec dojde ke změně délek protihlukových stěn a úpravě podoby mostů. Krajský úřad Pardubického kraje zahájil 18.3. 2021 řízení o změně územního rozhodnutí na celkem osm stavebních objektů. Rozšíření se týká…

Bylo podepsáno memorandum k D35

11. 3. 2021
Zásadní krok vedoucí k odblokování přípravy úseků D35 kolem Litomyšle se uskutečnil ve čtvrtek 11. 3. právě v tomto městě. Zástupci ŘSD, obcí a spolků podepsali memorandum k D35. V dokumentu se všechny strany zavázaly ke kompromisům…

Dokumentace k odpočívce se musí upravit

9. 3. 2021
Krajský úřad Pardubického kraje vrátil k přepracování dokumentaci EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) k výstavbě plánované odpočívce u Starého Města. ŘSD plánuje stavbu velké oboustranné odpočívky s celkovou kapacitou 348…

O stavbu střediska je zájem

4. 3. 2021
Hned osm firem se uchází o stavbu Střediska správy a údržby dálnice (SSÚD), které vznikne u Městce na budovaném úseku D35 mezi Časy a Ostrovem. Výběrové řízení na zhotovitele vypsalo ŘSD koncem listopadu loňského roku a 3. března vypršela…

Chystá se podpis memoranda

3. 3. 2021
Dosud zablokovaná situace v přípravě úseku D35 kolem Litomyšle by moha mít brzy zdárné východisko. Zástupci obcí a místního spolku se dohodli s ŘSD na přesném znění memoranda, které má zajistit plynulou přípravu stavby D35 kolem města. ŘSD…

Začala soutěž na průzkum u přivaděče k D35

1. 3. 2021
ŘSD pokročilo v přípravě stavby "I/36 Časy-Holice", která se stane přivaděčem k budované dálnici D35. Koncem února bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) v trase přeložky. Předmětem…

Začalo řízení na stavbu odpočívky

11. 2. 2021
Ministerstvo dopravy ČR zahájilo na žádost ŘSD společné územní a stavební řízení na záměr stavby oboustranné odpočívky Holovousy. Ta má být součástí úseku D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi. Řízení se týká celkem 22 stavebních objektů. Mezi ně…

Přibývají další vykoupené pozemky

21. 1. 2021
Do závěrečné fáze se blíží výkupy pozemků potřebných pro výstavbu úseků D35 na území Královéhradeckého kraje. Dálnice mezi Hradcem Králové a Úlibicemi u Jičína je tam rozdělena na čtyři úseky v délce téměř 36 kilometrů. Výkupy běží na…

Územní rozhodnutí zatím není pravomocné

18. 1. 2021
Se dvěma odvoláními se musí vypořádat úředníci z Ministerstva dopravy ČR. Obě byla podána proti územnímu rozhodnutí na úsek dálnice D35 Litomyšl – Janov, I. etapa, který je součástí plánované D35 kolem Litomyšle. Do doby rozhodnutí není ÚR…

Úsek D35 u Litomyšle má územní rozhodnutí

17. 12. 2020
Krajský úřad Pardubického kraje vydal 15. prosince územní rozhodnutí o umístění stavby úseku D35 u Litomyšle. Konkrétně jde o 5,31 km dlouhou část nazvanou "D35 Litomyšl-Janov, I. etapa". Tento úsek bude součástí dálničního obchvatu města.…

Začala soutěž na stavbu střediska

7. 12. 2020
Nezbytnou součástí každého dálničního tahu je rovněž zázemí, v němž je umístěno Středisko správy a údržby dálnice (SSÚD). V případě budovaných úseků D35 mezi Opatovicemi a Ostrovem vznikne SSÚD u Městce (část městyse Chroustovice v okrese…

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111