l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Je podána žádost o povolení

5. 4. 2022
ŘSD pokročilo s přípravou úseku mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem, když požádalo o vydání stavebního povolení. Zároveň na tomto 6 km dlouhém úseku probíhá majetkoprávní příprava, když je aktuálně vykoupeno 53% (144 z 273 smluv). Souběžně…

Zahájena soutěž na stavbu tunelu

29. 3. 2022
Úsek plánované dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem zahrnuje také tunel Homole. ŘSD zahájilo soutěž na jeho stavbu, a to v tzv. režimu Design&Build. Metoda spočívá v tom, že vítězná firma novou stavbu nejdříve naprojektuje a…

Úsek u Janova má povolení

23. 3. 2022
Hlavní trasa, mosty, mimoúrovňová křižovatka, ekodukt či protihlukové stěny. To je část stavebních objektů, na které získalo ŘSD stavební povolení. To se týká úseku dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem, který bude mít délku 11,6 km.…

Zájem o stavbu přivaděče má 7 firem

14. 3. 2022
Nabídku na stavbu přivaděče k dálnici D35 mezi Holicemi a Časy předložilo sedm zájemců. Rozpětí nabízených cen se pohybuje od cca 197 po 239 milionů Kč (bez DPH). Nejvýhodnější nabídku podala spol. Strabag a.s. za 197,81 mil. Kč (85%…

Začal tendr na archeologický průzkum

8. 3. 2022
Viditelné stopy v krajině by měly být brzy provedeny na úseku D35 mezi Hořicemi a Sadovou v Královéhradeckém kraji. ŘSD aktuálně zahájilo výběrové řízení na zpracovatele záchranného archeologického výzkumu (ZAV). Průzkum se týká…

Začalo stavební řízení

3. 3. 2022
O další krok blíže realizaci se posunulo ŘSD u stavby dálnice D35 u Svitav. V minulém týdnu Ministerstvo dopravy ČR zahájilo veřejným projednáním stavební řízení na 11,8 km dlouhý úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem. Stavební…

Blíží se stavba mostu nad D35

28. 2. 2022
U obce Opatovec na Svitavsku bude již brzy zahájena výstavba železničního mostu, který je první etapou stavby plánovaného úseku dálnice D35 Janov-Opatovec. ŘSD a SŽ vzájemně zkoordinovali stavby budoucí dálnice D35 a modernizaci…

Mohou začít skrývky pro průzkum

16. 2. 2022
Podpisem smlouvy na provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum (ZAV) pokročila příprava úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem. Na trase 11,8 km dlouhého úseku tak mohou začít první viditelné práce. O zakázku se ucházelo deset…

Povolení mají další objekty

14. 2. 2022
Příprava stavby D35 v Královéhradeckém kraji v úseku Hořice-Sadová opět pokročila. Magistrát města Hradec Králové (stavební odbor) vydal koncem ledna stavební povolení na devět stavebních objektů. Mezi ně patří přeložka silnice III/32513,…

Stavba střediska zdárně pokračuje

11. 2. 2022
Práce na stavbě nového Střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) u Městce na Chrudimsku pokračují i přes zimní období. SSÚD vzniká na úseku D35 Časy - Ostrov, a to konkrétně vedle sjezdu z mimoúrovňové křižovatky u Ostrova. Společně s SSÚD…

Na D35 přibydou zábrany proti letounům

10. 2. 2022
S ohledem na ochranu životního prostředí a živočichů se budou budovat plánované úseky D35. Např. na 7,6 km dlouhé části mezi Džbánovem a Litomyšlí vzniknou zábrany proti letounům. Jejich výstavba byla jednou z podmínek úředníků…

Probíhá řízení na další stavební objekty

7. 2. 2022
Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Svitavách koncem ledna zahájil vodoprávní řízení na 11 stavebních objektů. Ty jsou součástí úseku dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. ŘSD požádalo úřad o vydání stavebního povolení např. pro…

Kvůli dálnici musí zmizet několik chatek

2. 2. 2022
Výstavba 3166 metrů dlouhé stavby D35 Křelov–Slavonín 2. etapa si si vyžádá rovněž nutné demolice chatek. Zahrádkářská osada stojí vedle ulice Topolanská na katastru Křelova. Dálniční těleso bude tuto osadu protínat. ŘSD proto na podzim…

Bylo zahájeno stavební řízení

21. 1. 2022
Ministerstvo dopravy ČR oznámilo 19. 1. 2022 zahájení stavebního řízení na celkem 27 stavebních objektů zahrnujících např. hlavní trasu, stavbu mimoúrovňové křižovatky MÚK Opatovec, šestici mostů na D35, ekodukt, dešťová kanalizace či šest…

Začala stavba plotu kolem nového úseku

14. 1. 2022
Stavební firma zahájila stavbu oplocení kolem nového úseku dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů, která je v provozu od poloviny prosince loňského roku. Práce začaly u Labe a postupují dále směrem k obci Borek. Kompletní dokončení…

Most má svého stavitele

12. 1. 2022
Výběrové řízení na stavitele nového železničního mostu je u konce. ŘSD podepsalo smlouvu se společností Strabag Rail, která postaví nový dvoukolejný most na koridorové trati mezi Českou Třebovou a Brnem. Most nedaleko stanice Svitavy…

Otevřel se úsek z Opatovic do Časů

16. 12. 2021
ŘSD ve středu 15. 12. 2021 zprovoznilo nový úsek dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. Jedná se o první z řady dálničních úseků, které nahradí kapacitně a bezpečnostně již nedostačující silnici I/35. Úsek je dlouhý 12,6 km a začal…

Začala soutěž na stavbu přivaděče

25. 11. 2021
Ve zcela nové stopě povede silnice I/36 od Holic směrem na novou dálnici D35. ŘSD zahájilo otevřené výběrové řízení na zhotovitele 3,4 km dlouhé stavby, jejíž cena se odhaduje na 232,6 mil. Kč (bez DPH). Jako základní termín pro podání…

Zájem o stavbu mostu projevilo osm firem

10. 11. 2021
Nový železniční most na hlavním koridoru nedaleko Svitav chce stavět osm uchazečů. Právě tolik jich předložilo nabídku ve výběrovém řízení. ŘSD odhadlo výši zakázky na 137 mil. Kč (bez DPH), ovšem je jisté, že výsledná cena bude vyšší.…

Okružní křižovatka je v provozu

5. 11. 2021
Za tři měsíce zcela změnila podobu průsečná křižovatka silnic I/35, I/17 a III/3152. Její přestavba byla potřebná nejen kvůli zvýšení bezpečnosti provozu, ale rovněž s ohledem na zprovoznění dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov. Po jeho…

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111