l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Povolení mají další objekty

14. 2. 2022
Příprava stavby D35 v Královéhradeckém kraji v úseku Hořice-Sadová opět pokročila. Magistrát města Hradec Králové (stavební odbor) vydal koncem ledna stavební povolení na devět stavebních objektů. Mezi ně patří přeložka silnice III/32513,…

Stavba střediska zdárně pokračuje

11. 2. 2022
Práce na stavbě nového Střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) u Městce na Chrudimsku pokračují i přes zimní období. SSÚD vzniká na úseku D35 Časy - Ostrov, a to konkrétně vedle sjezdu z mimoúrovňové křižovatky u Ostrova. Společně s SSÚD…

Na D35 přibydou zábrany proti letounům

10. 2. 2022
S ohledem na ochranu životního prostředí a živočichů se budou budovat plánované úseky D35. Např. na 7,6 km dlouhé části mezi Džbánovem a Litomyšlí vzniknou zábrany proti letounům. Jejich výstavba byla jednou z podmínek úředníků…

Probíhá řízení na další stavební objekty

7. 2. 2022
Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Svitavách koncem ledna zahájil vodoprávní řízení na 11 stavebních objektů. Ty jsou součástí úseku dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. ŘSD požádalo úřad o vydání stavebního povolení např. pro…

Kvůli dálnici musí zmizet několik chatek

2. 2. 2022
Výstavba 3166 metrů dlouhé stavby D35 Křelov–Slavonín 2. etapa si si vyžádá rovněž nutné demolice chatek. Zahrádkářská osada stojí vedle ulice Topolanská na katastru Křelova. Dálniční těleso bude tuto osadu protínat. ŘSD proto na podzim…

Bylo zahájeno stavební řízení

21. 1. 2022
Ministerstvo dopravy ČR oznámilo 19. 1. 2022 zahájení stavebního řízení na celkem 27 stavebních objektů zahrnujících např. hlavní trasu, stavbu mimoúrovňové křižovatky MÚK Opatovec, šestici mostů na D35, ekodukt, dešťová kanalizace či šest…

Začala stavba plotu kolem nového úseku

14. 1. 2022
Stavební firma zahájila stavbu oplocení kolem nového úseku dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů, která je v provozu od poloviny prosince loňského roku. Práce začaly u Labe a postupují dále směrem k obci Borek. Kompletní dokončení…

Most má svého stavitele

12. 1. 2022
Výběrové řízení na stavitele nového železničního mostu je u konce. ŘSD podepsalo smlouvu se společností Strabag Rail, která postaví nový dvoukolejný most na koridorové trati mezi Českou Třebovou a Brnem. Most nedaleko stanice Svitavy…

Otevřel se úsek z Opatovic do Časů

16. 12. 2021
ŘSD ve středu 15. 12. 2021 zprovoznilo nový úsek dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. Jedná se o první z řady dálničních úseků, které nahradí kapacitně a bezpečnostně již nedostačující silnici I/35. Úsek je dlouhý 12,6 km a začal…

Začala soutěž na stavbu přivaděče

25. 11. 2021
Ve zcela nové stopě povede silnice I/36 od Holic směrem na novou dálnici D35. ŘSD zahájilo otevřené výběrové řízení na zhotovitele 3,4 km dlouhé stavby, jejíž cena se odhaduje na 232,6 mil. Kč (bez DPH). Jako základní termín pro podání…

Zájem o stavbu mostu projevilo osm firem

10. 11. 2021
Nový železniční most na hlavním koridoru nedaleko Svitav chce stavět osm uchazečů. Právě tolik jich předložilo nabídku ve výběrovém řízení. ŘSD odhadlo výši zakázky na 137 mil. Kč (bez DPH), ovšem je jisté, že výsledná cena bude vyšší.…

Okružní křižovatka je v provozu

5. 11. 2021
Za tři měsíce zcela změnila podobu průsečná křižovatka silnic I/35, I/17 a III/3152. Její přestavba byla potřebná nejen kvůli zvýšení bezpečnosti provozu, ale rovněž s ohledem na zprovoznění dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov. Po jeho…

Změna územního rozhodnutí je platná

25. 10. 2021
ŘSD může nadále pokračovat v přípravě stavby dálnice D35 v úseku Úlibice–Hořice v Královéhradeckém kraji. Ministerstvo dopravy přezkoumalo odvoláním napadenou změnu územního rozhodnutí (ÚR) vydanou KÚ Královéhradeckého kraje koncem května…

Úsek u Hořic získal povolení

19. 10. 2021
Důležitý mezník nastal v případě přípravy stavby 10,45 km dlouhého úseku D35 mezi Hořicemi a Sadovou v Královéhradeckém kraji. Stavební úřad Ministerstva dopravy ČR (jako speciální SÚ ve věci dálnic) vydal stavební povolení. Podle…

U přivaděče vzniknou nové protihlukové stěny

13. 10. 2021
Tří stavebních objektů se týká změna územního rozhodnutí pro stavbu I/35 Staré Město, připojení na D35. Řízení o změně zahájilo 7. 10. 2021 Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti Pardubického kraje. Ve dvou případech se…

U Opatovce začne archeologický průzkum

11. 10. 2021
Na úseku D35 Janov - Opatovec bude v brzké době zahájen záchranný archeologický výzkum (ZAV). Práce na trase téměř 12 km dlouhého úseku dálnice ve své terénní částí zahrnují čištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev…

Stavba značení přináší zúžení D35

6. 10. 2021
V termínu od 6. října do 5. listopadu 2021 probíhá částečná uzavírka na konci D35 u Opatovic. Důvodem částečné uzavírky dálnice D35 je výstavba základů portálů, osazení velkoplošných dopravních značek v úseku mezi MÚK Sedlice (EXIT 126) a…

Otevřel se nový nadjezd

5. 10. 2021
Konec cest po objízdných trasách spojený s rychlejším cestováním přineslo zprovoznění nadjezdu na silnici III. třídy mezi Uherskem a Čeradicemi. Kvůli stavbě přemostění dálnice D35 na druhém úseku mezi Časy a Ostrovem byla uzavřena silnice…

Začaly výkupy pro dokončení obchvatu Olomouce

24. 9. 2021
Příprava zbývajícího úseku dálničního obchvatu Olomouce zaznamenala významný posun. ŘSD zahájilo výkupy potřebných pozemků na trase D35 mezi Slavonínem a Křelovem. První sada návrhů kupních smluv byla rozeslána a ŘSD se už vrátily jednotky…

Byl vybrán zhotovitel dokumentace

15. 9. 2021
Nejdelší plánovaný úsek D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí pokročil do další fáze své přípravy. ŘSD úspěšně ukončilo výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení (DSP). K podpisu smlouvy s vítězným uchazečem došlo na…

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111