l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Chystá se další průzkum

9. 8. 2022
ŘSD začalo v minulých dnech hledat zpracovatele, který bude mít na starost provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum. Konkrétně jde o úsek mezi Džbánovem a Litomyšlí, který chce ŘSD začít stavět v roce 2024. Na trase 7,6…

Úsek získal povolení

2. 8. 2022
Koncem minulého týdne vydalo Ministerstvo dopravy ČR stavební povolení pro další úsek dálnice D35. Jde 6,0 km dlouhý úsek Vysoké Mýto – Džbánov, který vytvoří dálniční obchvat Vysokého Mýta. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Stavební…

Odpočívka získává jasné obrysy

27. 7. 2022
Stavba pravé odpočívky Skrbeň na dálnici D35 u Olomouce pokračuje vybouráváním silničních obrubníků před přípravou pro pokládku nových kusů. Mezitím neustávají zemní práce, napojování kanalizace a hlavně drcení a třídění kameniva z odkopů…

Hledá se zpracovatel výzkumu

19. 7. 2022
V trase budoucí dálnice D35 kolem Vysokého Mýta by ještě letos mohl začít záchranný archeologický výzkum (ZAV). ŘSD nyní zahájilo výběrové řízení na zpracovatele ZAV, který má trvat deset měsíců. Předpokládaná cena zakázky činí 148,38 mil.…

Skončila soutěž na průzkum

16. 6. 2022
Pokrok v přípravě nastal u stavby D35 mezi Hořicemi a Sadovou v Královéhradeckém kraji. ŘSD uzavřelo smlouvu na provedení záchranného archeologického průzkumu v trase budoucí dálnice. Průzkum bude mít na starost firma Eurovia, která…

Začala stavba přivaděče

14. 6. 2022
Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo v pondělí 13. 6. 2022 výstavbu přeložky silnice I/36 v úseku Časy – Holice. Nová 3,4 km dlouhá komunikace bude plnit nejen funkci silnice I. třídy, ale také dálničního přivaděče z nového…

Další objekty mají povolení

10. 6. 2022
Příprava úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku pokračuje bez potíží dále. ŘSD nově získalo od Odboru dopravy Městského úřadu ve Svitavách stavební povolení na trojici přeložek silnic třetí třídy, jeden nadjezd nad D35, přeložku…

Přestavba odpočívky omezí provoz

13. 5. 2022
Plocha bez vyznačených parkovacích stání, žádné sociální zázemí, pár odpadkových košů. Nevzhlednou podobu měla až dosud pravá odpočívka Skrbeň na dálničním úseku D35 z Mohelnice do Olomouce. Odpočívka nyní projde nezbytnou modernizací a…

Obě části mostu jsou otočené

11. 5. 2022
Unikátní technologií probíhalo otočení dvou nosných částí dálničního mostu v Uhersku na Pardubicku. Most povede poblíž železniční stanice přes šestici kolejí hlavního železničního koridoru. Obě poloviny mostu vznikaly mimo kolejiště. První…

Další část objektů má povolení

2. 5. 2022
Celkem osm stavebních objektů na plánovaném úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem získalo stavební povolení. Pardubický kraj vydal SP koncem dubna a týká se dvou přeložek silnice I/35, úpravy silnice I/43, tří nadjezdů nad D35, stavby…

Povolení je již pravomocné

26. 4. 2022
Stavební povolení na hlavní trasu stavby “D35 Janov - Opatovec” nabylo právní moci. Na 11,7 km dlouhý úsek D35 ještě probíhá majetkoprávní příprava a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokladem zahájení ve 3.…

Je podána žádost o povolení

5. 4. 2022
ŘSD pokročilo s přípravou úseku mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem, když požádalo o vydání stavebního povolení. Zároveň na tomto 6 km dlouhém úseku probíhá majetkoprávní příprava, když je aktuálně vykoupeno 53% (144 z 273 smluv). Souběžně…

Zahájena soutěž na stavbu tunelu

29. 3. 2022
Úsek plánované dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem zahrnuje také tunel Homole. ŘSD zahájilo soutěž na jeho stavbu, a to v tzv. režimu Design&Build. Metoda spočívá v tom, že vítězná firma novou stavbu nejdříve naprojektuje a…

Úsek u Janova má povolení

23. 3. 2022
Hlavní trasa, mosty, mimoúrovňová křižovatka, ekodukt či protihlukové stěny. To je část stavebních objektů, na které získalo ŘSD stavební povolení. To se týká úseku dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem, který bude mít délku 11,6 km.…

Zájem o stavbu přivaděče má 7 firem

14. 3. 2022
Nabídku na stavbu přivaděče k dálnici D35 mezi Holicemi a Časy předložilo sedm zájemců. Rozpětí nabízených cen se pohybuje od cca 197 po 239 milionů Kč (bez DPH). Nejvýhodnější nabídku podala spol. Strabag a.s. za 197,81 mil. Kč (85%…

Začal tendr na archeologický průzkum

8. 3. 2022
Viditelné stopy v krajině by měly být brzy provedeny na úseku D35 mezi Hořicemi a Sadovou v Královéhradeckém kraji. ŘSD aktuálně zahájilo výběrové řízení na zpracovatele záchranného archeologického výzkumu (ZAV). Průzkum se týká…

Začalo stavební řízení

3. 3. 2022
O další krok blíže realizaci se posunulo ŘSD u stavby dálnice D35 u Svitav. V minulém týdnu Ministerstvo dopravy ČR zahájilo veřejným projednáním stavební řízení na 11,8 km dlouhý úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem. Stavební…

Blíží se stavba mostu nad D35

28. 2. 2022
U obce Opatovec na Svitavsku bude již brzy zahájena výstavba železničního mostu, který je první etapou stavby plánovaného úseku dálnice D35 Janov-Opatovec. ŘSD a SŽ vzájemně zkoordinovali stavby budoucí dálnice D35 a modernizaci…

Mohou začít skrývky pro průzkum

16. 2. 2022
Podpisem smlouvy na provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum (ZAV) pokročila příprava úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem. Na trase 11,8 km dlouhého úseku tak mohou začít první viditelné práce. O zakázku se ucházelo deset…

Povolení mají další objekty

14. 2. 2022
Příprava stavby D35 v Královéhradeckém kraji v úseku Hořice-Sadová opět pokročila. Magistrát města Hradec Králové (stavební odbor) vydal koncem ledna stavební povolení na devět stavebních objektů. Mezi ně patří přeložka silnice III/32513,…

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111